Hedeflerimiz

BİEYDER, Bilecik’teki tüm dezavantajlı grupların yasalardan doğan haklarının elde edilmesi ve dezavantajlı grupların sosyal yaşama entegre olmaları için çaba göstermektedir. Sosyo/ kültürel alandaki eksiklikleri  tamamlatmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, erişilebilir altyapı, sporda ve sanatta potansiyellerin ortaya konması gibi çok boyutlu hedefler belirlemektedir.