İlkelerimiz

Gücünü insan değerlerinden alan BİEYDER, tüm dezavantajlı gruplar için çaba göstermektedir.

Geleneksel düşünce yapısının ve alışkanlıklarının karşısında olan BİEYDER, engellilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamayı  ve yaşam hakkının  doğurduğu hakları kullanmasını yeğlemektedir. Evde kalan değil, sosyal yaşamda olan engellilerin ve dezavantajlı bireylerin şehrin gelişimi için büyük bir fırsat olacağını varsayıp bu perspektifte faaliyetlerini yürütmektedir.