İnsan Kaynaklarımız

BİEYDER Topluluğu hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru komisyonlara doğru  insanları yerleştirebilmek için yıl boyunca faaliyetler sürdürür.

Çalışma komisyonlarımız, BİEYDER için son derece önem arz etmektedir.

İnsanlara; özelde engellilere, dezavantajlı gruplara hassasiyet taşımak ve o hassasiyete uygun davranmakbizim en önemli ilkelerimizden biridir.

BİEYDER Topluluğu olarak,

Çalışma komisyonlarımıza alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi çalışma komisyonu için değerlendirilirse değerlendirilsin, insan kaynaklarımızın aşağıdaki on ana yetkinliğe sahip olması önemlidir.

BİEYDER Topluluğu Yetkinlikleri:

•   Yön Belirleme

•   Takım Çalışmasına uygunluk

•    İletişime açık olma

•    İşbirliğinde olma

•    Sonuç Odaklılık

•    Yaratıcılık ve Girişimcilik

•    Kendini ve Çalışma Arkadaşlarına katkı sağlama

•    Farklılıkları özümseme  

•    İnsan  Duyarlılığı 

•    Mevzuat takibi