Teşekkürlerimizi Sunuyoruz

TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ
Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ve Engelli Meclisi olarak, kurban bayramı süresince desteklerini bizlerden esirgemeyen Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi nazarında il müftümüz Ali Erhun ve müftü yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu’ya verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.