Yönetim Kurulu Üyesi İnci E. Tarakçı

Dr. Öğr. Üyesi İnci ERDOĞAN TARAKÇI, Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (MBA) Anabilim Dalı’nda, doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi SBF Sağlık Yönetimi bölümü başkanıdır. Çok sayıda yayımlanmış akademik makale ve kitaplara sahiptir.